La Unitat d’Atenció i Desenvolupament Infantil i Adolescent (UADIA) és una unitat específica destinada a l’atenció i el desenvolupament infantil i adolescent.

Està formada per un equip de professionals de l’àmbit de la psicologia, la psicopedagogia, la logopèdia i la fisioteràpia que treballen de forma coordinada amb l’objectiu de poder atendre i donar una solució als problemes físics, emocionals, conductuals, del llenguatge i de la parla, i d'aprenentatge que es puguin donar en aquestes etapes del desenvolupament evolutiu.

Els professionals treballen de forma coordinada per tal de garantir l’èxit en cada cas i que l’infant o adolescent pugui desenvolupar al màxim el seu potencial.

QUE ATENEM:

  • Problemes físics i motrius
  • Problemes emocionals
  • Problemes conductuals
  • Dificultats socials i relacionals
  • Problemes de parla i llenguatge
  • Dificultats en els aprenentatges
  • Pautes amb els pares
  • Pautes amb els pares
  • Coordinacions amb l’escola
  • Coordinacions amb altres professionals sanitaris, educatius i socials de referència

SERVEIS QUE OFERIM:

Psicologia:

valoracions i tractament de les dificultats emocionals, trastorns del comportament infantil, problemes en la capacitat de relació i socialització dels nens/es i dificultats en els aprenentatges.

 • Dificultats emocionals (immaduresa, pors, dependència, depressió, ansietat, processos de dol...)
 • Problemes comportamentals (irritabilitat, impulsivitat, desinhibició, agressivitat, ritualitzacions...).
 • Dificultats de socialització (timidesa, bloqueig, dificultats de relació,...).
 • Dèficit d’atenció i/o hiperactivitatLogopèdia:

Valoracions i tractament de les dificultats i/o trastorns de la comunicació i el llenguatge (tant a nivell oral com a nivell escrit), alteracions miofuncionals i disfuncions en la veu.

 • Dificultats en el desenvolupament del llenguatge
 • Dificultats en el llenguatge per causes neurològiques
 • Dificultats en el desenvolupament de la parla o dislàlia
 • Dificultats en l’adquisició i desenvolupament de la lectoescriptura
 • Alteracions de la musculatura orofacial i respiratòria
 • Disfèmia o quequeig
 • Disglòssia (dificultat de parla per alteració física o malformació d’òrgans articulatoris)
 • Disfonia
 • Trastorns cognitius (memòria, raonament, càlcul, atenció)
 • Discapacitat auditiva
 • Assessorament logopèdicFisioteràpia:

 • Retards motors del desenvolupament
 • Trastorns motors d’orígen neurològic
 • Fisioteràpia respiratòria
 • Psicomotricitat en grup o individual
 • Possibilitat d’atenció domiciliària
 • Escola d’esquena
 • Esquema corporal i consciència corporalPsicopedagogia:

Valoració, orientació i suport reeducatiu en les dificultats i/o trastorns d’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats cognitives.

 • Dèficits cognitius (atenció, memòria, raonament i lògica)
 • Dificultats en l’adquisició dels aprenentatges escolars
 • Tècniques d’estudi
 • Atenció especialitzada amb infants amb necessitats educatives especials.

Demaneu hora de visita